Canzone sui rifiuti – Jaroslav Seifert

Josef Sudek, Son jardin fenetre, 1948

 

Che è restato di quei bei momenti?
           Il brillío degli occhi,
           una goccia di profumo,
           qualche sospiro sul bàvero,
           il respiro sul vetro,
           una briciola di lacrime
           e un’unghia di tristezza.

E poi, dovete credermi, quasi piú nulla.
           Un pugno di fumo,
           qualche sorriso al volo 
           e un po’ di parole
           che rotolano in un angolo
           come rifiuti
           sospinti dal vento.

E non vorrei dimenticare:
           tre fiocchi di neve.

           Questo è tutto.

Jaroslav Seifert

(Traduzione di Sergio Corduas)

da “Concerto sull’isola”, in “Jaroslav Seifert, Vestita di luce”, Einaudi, Torino, 1986

∗∗∗

Píseň o smetí

Co zůstalo z těch krásných chvil?
            Třpyt očí,
            kapička vůně,
            pár vzdechů na klopě,
            dech na skle,
            spetka slz
           a za nehet smutku.

A pak už, to mi věřte, téměř nic.
           Dlaň kouře z cigaret,
           pár letmých úsměvů
           a trochu slov,
           která v koutě se točí
           jako smetí,
           když je zahnal vítr.

A ještě abych nezapomněl,
            tři vločky sněhu.

           To je vše.

Jaroslav Seifert

da “Koncert na ostrově”, Československý spisovatel, 1965 

Qualche tempo fa… – Jaroslav Seifert

Francesco Jappelli, Praga, Campanile del Tempio di San Nicola

 

Qualche tempo fa ho letto sui giornali
che non so dove intendono proibire
di scampanare con le campane.
Diminuiscono cosí il numero dei decibel
nel trafelato baccano delle città.
La colpa è delle campane.
              Dunque tàcciano.

D’altronde, non vi fossero campane sulle torri,
non vi sarebbe metallo sufficiente
              per shrapnel e granate.
I cannoni non avrebbero lavoro
e non vi sarebbero guerre.

La signora Laetitia Dytrych,
ultima di coloro
che sanno colare le campane,
potrebbe riporre le braccia in grembo.
Ma i poeti?
              Sono ossessionati dal desiderio
d’essere uditi anche loro in quel fracasso.
Quando scrivono, vengono momenti
in cui il buio si rovescia sul dorso,
mezzanotte si schianta,
              l’orologio sopra di lei si spegne,
il silenzio batte i denti
e la bufera strappa i capelli alle sorgenti.

Dite, che fare dei poeti,
i quali vogliono esserci
quando sotto i colpi della civiltà
cominceranno a sgranarsi i bulloni del mondo,
e nei càmici bianchi degli scienziati
le cuciture si strapperanno?

I poeti vogliono a ogni costo
finir di piangere la canzone.
Quel che qui ti bisbiglio io
sono però solo due silenziose parole.
             Niente piú.
E le parole cadono solo nei tuoi occhi.
Forse hanno ancora il profumo di quei fiori
che tremolavano sul carro funebre
mentre passava.

Jaroslav Seifert

(Traduzione di Sergio Corduas)

da “La colata delle campane”, in “Jaroslav Seifert, Vestita di luce”, Einaudi, Torino, 1986

∗∗∗

Před nedávnem…

Před nedávnem jsem čed v novinách,
že kdesi hodlají zakázat,
aby se vyzvánělo zvony.
Sníží tak počet decibelů
v uříceném hlomozu města.
Vinny jsou zvony.
               At’tedy zmlknou.

Ostatně nebýt zvonů na věžích,
nebylo by dostatek kovu
              na šrapnely a granáty.
Děla by neměla co dělat
a nebylo by válek.

Paní Laetitia Dytrychová,
poslední z těch,
kdož umějí odlévat zvony,
mohla by složit ruce do klína.
Ale co s básníky?
             Jsou posedlí touhou,
aby byli také slyšeni v té vřavě.
Když píší, nastanou okamžiky,
že se obrací naruby tma,
skácí se půlnoc,
              hodiny na ní zhasnou,
ticho jektá zuby
a vichřice rve vlasy studánkám.

Řekněte, co s básníky,
kteří chtějí být při tom,
až pod údery civilizace
začnou se rozsypávat nýty světa
a na bílých pláštích vědců
budou praskat švy?

Básníci chtějí mermomocí
doplakat svou píseň.
To však, co ti tu šeptám já,
je jen pár tichých slov.
              Nic víc.
A slova padají jen do tvých očí.
Snad ještě trochu voní po květinách,
které se otřásaly na pohřebním voze,
když jel mimo.

 Jaroslav Seifert

da “Odlʹevʹanʹi zvonů”, Ceskoslovensky spisovatel, 1967

La poesia – František Halas

Josef Sudek, Labyrinth in my Atelier, 1960

 

Migliaia di raggiri e imposture
trappola tesa nel buio
arte dello spionaggio
a cui ti abbandoni da solo

seguendo le tue tracce e condannandoti
per i segreti svelati
punito soprattutto da te stesso
le tue liriche libro di lagnanze

Hai visto agonizzare la poesia per una parola andata a traverso
non morirà mai tuttavia
un giorno troverai le tue parole come il terno di una lotteria
e l’avrai vinta

Stretta è la rosa centifoglia dei poeti
ami soltanto quelli con lingua serpentina
di cui metà è querimònia di angeli
e metà assalto

Ultima Thule dove ti allontani
con dolcezza infinita per le cose che hai conosciuto
con voce tutta falsa congedandoti
dalla soave malsanía che ti ha perduto

František Halas

(Traduzione di Angelo Maria Ripellino)

da “Seppia”, 1927, in “Imagena”, Einaudi, Torino, 1971

∗∗∗

Poesie

Tisíce uskoků a úlisností
pasť políčená v temnotách
umění vyzvědačstvl
jemuž sám propadáš

slídě si v patách a soudě se
z vyzrazených tajemství
ztrestán sám sebou nejvíce
tvé básně kniha stížností

Viděl jsi umírat poesii na slovo v hrdle zaskočené
však nikdy neumře
jednou najdeš svá slova jak terno loterie
a vyhraješ vše

Omezena je stolistá růže básníků
máš rád jen ty s hadím jazykem
jehož půle je nářkem andělů
a druhá útokem

Ultima Thule kam odcházíš
s nekonečnou něhou vůči všemu co jsi znal
louče se hlasem veskrze falešným
s rozkošnou churavostí jíž ses rozstonal

František Halas

da “Sepie”, Odeon, 1927

Ti ha chiesto… – Vladimír Holan

Foto di Paul Apal’kin

 

Una ragazza ti ha chiesto: Che cosa è poesia?
Volevi dirle: Già il fatto che esisti, ah sí, che tu esisti,
e che nel tremore e stupore,
che sono testimonianza del miracolo,
soffrendo mi ingelosisco della tua piena bellezza,
e che non posso baciarti e con te non mi posso giacere,
e che non ho nulla, e che colui che è sprovvisto di doni
è costretto a cantare…

Ma non glielo hai detto, hai taciuto
e lei non ha udito quel canto…

Vladimír Holan 

(Traduzione di Angelo Maria Ripellino)

dalla raccolta “In progresso”, 1964, in “Vladimír Holan, Una notte con Amleto”, Einaudi, Torino, 1966

«Scruto la tua fronte» – Jaroslav Seifert

Mimmo Jodice, Elena, 1966

 

Scruto la tua fronte
come un pilota il pannello degli strumenti
quando vola nella tempesta.
Ti ho incontrata così tardi
e così all’improvviso.

Lo so, stavi nascosta
nel profondo nevaio dei tuoi capelli.
Risplendevano anche al buio,
ma ti ho cercato invano.
Sulle unghie mi è rimasta
solo la polvere d’oro.

Poi mi sei sfuggita per lo steccato delle ciglia
dentro il tuo riso.
E giugno, vestito a festa,
lanciava gelsomino nelle finestre.

Infine sei scomparsa per sempre
nella neve del tuo silenzio.
Come potevo anche solo scorgerti
in quella lontananza?
Faceva freddo, era l’imbrunire.

Puoi strappare i miei versi,
strappati gettarli al vento.
Puoi sgualcire le mie lettere,
sgualcite bruciarle nel fuoco.

Ma cosa farai con la mia testa,
fusa nel brumoso metallo,
che ti ha sempre guardata
mentre t’apprestavi al sonno,
e all’alba ti pettinavi?
Quel busto lo devi almeno
portare alla pattumiera.

Così una volta ancora, l’ultima,
terrai la mia testa
fra le tue mani.

Jaroslav Seifert

(Traduzione di Alena Wildová Tosi)

 da “La colonna della peste”, in “Jaroslav Seifert, Le opere”, UTET, 1987