Una foglia che cade – Vladimír Holan

Josef Sudek, Duality, 1944

 

Che non un’opportunità
si palesi è anche per stanchezza
dell’attenzione. Non più che di secondo
ordine è tutto quanto avverserebbe
i sensi. Invece la natura
si sovrastima a un tempo per la disparatezza
e tanto più quanto più
è a compimento. Una foglia che cade
è più alta dell’albero. E noi?
Conosciamo l’amore che superi
l’amore?

Vladimír Holan

(Traduzione dal ceco di Vlasta Fesslová. Versi italiani di Marco Ceriani)

da “Penultima (1968-71)”, in “Il poeta murato”, Edizioni «Fondo Pier Paolo Pasolini», 1991

∗∗∗

Padající list

Že se nic nenaskytne,
je také jenom pro únavu
pozornosti. Téměř podružné
je všechno, co by odporovalo
smyslům. Zato příroda
se přitom přeceňuje z odlišnosti
tím víc, oč více je
k ukončení. Padající list
je vyšší než strom. A my?
Známe lásku, která
přesahuje lásku?

Vladimír Holan

da Předposlední (1968-71)

da “Sebrané spisy Vladimíra Holana”, Odeon, 19651988 

Sempre lei – Vladimír Holan

Vladimír Holan, foto di Václav Chochola, 1970

 

Dove incontrarci? L’estate è fuggita
e non potrei gettarti una vipera in seno.

Da chi incontrarci? L’autunno
nella varietà dei suoi frutti
ha il motivo di rifiutare i doni.

Quando incontrarci? Tutte le ombre
degli elementi scatenati
non si diradano, se sull’amplesso nevica.

Perché incontrarci? La primavera c’era
prima che Adamo desse nome agli animali.

Fino a quando ci incontreremo? La morte è cieca:
sente il sesso, poi afferra…

Vladimír Holan

(Traduzione di Angelo Maria Ripellino)

Dalla raccolta Na sotnách [In punto di morte], 1967

da “Una notte con Ofelia e altre poesie”, Einaudi, Torino, 1983

Nulla – Vladimír Holan

Jaromír Funke, Composition (Bottle shadows), 1927

 

Nulla onnipresente e a tal segno ordinario
che si potrebbe rivelare in figura,
ma un nulla modesto, un nulla che nega se stesso…
Eppure ciascuno lo teme, nessuno lo vuole,
e così, con nessuno immorente,
è come se sempre crescesse e aumentasse in certezza,
come si accresce il numero delle tue bottiglie vuote in soffitta,
bottiglie che offrivi e di cui nessuno si cura
e che dunque di notte porterai fuori
e in segreto ammucchierai nella via…

Qualcuno là grida: “Sapendo, non saprete!”
E un altro: “Guai ai cani grassi!”

Vladimír Holan

(Traduzione dal ceco di Vlasta Fesslová. Versi italiani di Marco Ceriani)

Dalla raccolta In progresso (Versi degli anni 1943 -1948)

da “Vladimír Holan, Addio?”, Arcipelago Edizioni, 2014

∗∗∗

Nicota

Nicota všudypřítomná a natolik všední,
že by se mohla zjevovat,
ale nicota skromná, sebezapíravá nicota…
A přece se jí každý bojí, nikdo ji nechce,
a tak, nikým neumíraná,
stále jaksi vzrůstá a přibývá jí na určitosti,
jako vzrůstá počet tvých prázdných lahví na půdě,
lahví, které jsi nabízel a o něž nikdo nedbá
a které tedy v noci vyneseš
a siožíš tajné na ulici…

Někdo tam křičí: „Vědouce vědět nebudete!“
A jiný: „Běda tlustým psům!“

Vladimír Holan

da “Na postupu: verše z let 1943-1948”, Československý spisovatel, 1964

In progresso – Vladimír Holan

 

Nulla può assolvere il poeta, nemmeno la sua morte.
Eppure della sua rischiosa esistenza
restano qui sempre e ancora, ma come se in più
alcuni segni. E in essi
non c’è perfezione, invero, anche se fosse il paradiso,
ma veridicità, anche se dovesse essere l’inferno…

Vladimír Holan

(Traduzione dal ceco di Vlasta Fesslová. Versi italiani di Marco Ceriani)

Dalla raccolta In progresso (Versi degli anni 1943 -1948)

da “Vladimír Holan, Addio?”, Arcipelago Edizioni, 2014

∗∗∗

Na postupu

Básníka nemůže omluvit nic, ani jeho smrt.
A přece z jeho nebezpečného bytí
zůstává zde vždycky ještě jaksi navíc
několik jeho znamení. A v nich
věru ne dokonalost, i kdyby jí byl ráj,
nýbrž pravdivost, i kdyby jí mělo být peklo…

Vladimír Holan

da “Na postupu: verše z let 1943-1948”, Československý spisovatel, 1964

Resta – Vladimír Holan

Foto di Hervé Guibert

 

Resta ancora con me, non lasciarmi,
nel mio destino c’è così tanto vuoto
che soltanto con te impedisco alla superba umiltà
di non domandarmi più niente!

Resta ancora con me, non lasciarmi,
abbi pietà della mia impazienza
che, pigramente iscritta nel giornale di bordo d’una nave di prigionieri,
è così perpetua che quasi compete con l’eternità!

Resta ancora con me, non lasciarmi,
tu non conosci la collera, tu non ce la fai a stare in collera –
e dove andresti e dove saresti
quando ti passerà?… Aspetta ancora, aspetta,
aspetta almeno fino all’istante
in cui arriva il postino con lettere soltanto per te!

Vladimír Holan

(Traduzione dal ceco di Vlasta Fesslová. Versi italiani di Marco Ceriani)

Dalla raccolta In progresso (Versi degli anni 1943 – 1948)

da “Vladimír Holan, Addio?”, Arcipelago Edizioni, 2014

∗∗∗

Buď

Buď ještě se mnou, neopouštěj mne,
v mém osudu je tolik prázdnoty,
že jenom tebou zabraňuji pyšné pokoře,
aby se už na nic netázala!

Buď ještě se mnou, neopouštěj mne,
měj slitování s mou netrpělivostí,
která, líné zapisována do deníku vězeňské lodi
je tak ustavičná, že málem soupeří s věčností!

Buď ještě se mnou, neopouštěj mne,
ty se nedovedeš hněvat, ty se nevydržíš hněvat
a kam bys Šla a kde bys byla,
až tě to přejde?… Počkej ještě, počkej,
počkej aspoň do oné chvíle,
kdy přichází listonoš s dopisy jenom pro tebe!

Vladimír Holan

da “Na postupu: verše z let 1943-1948”, Československý spisovatel, 1964